Udruženje Imunologa u Bosni i Hercegovini

Zajedno of 2015 godine

Volimo svoj posao

Imunološki sistem je kompleksna mreža tkiva i organa koji se širi cijelim tijelom.

Dva naučnika koji su otkrili ključne funkcije imunološkog sistema, Louis Pasteur i Robert Koch, trebali su vidjeti svoj rad kao komplementaran, ali su zapravo bili rivali.

Imuni sistem, čuva život

Imunologija
grana medicine koja proučava odgovor organizama na strane supstance, npr. viruse, i bakterije

Praktična Imunologija

“Praktična Imunologija” je esencijalno djelo autorica Mirele Mačkić-Đurović i Izete Aganović-Mušinović, koje pruža praktične smjernice i tehnike za proučavanje imunoloških procesa. Ova knjiga, recenzirana od

Pročitaj kompletan tekst »

Statut UIBiH

Na osnovu člana 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Službene novine BiH“, broj 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11), Osnivačka skupština

Pročitaj kompletan tekst »
Doctor analyzing unknown MMR vaccine in medical clinic hospital

Kontakt

Udruženje imunologa u BiH
Bolnička 25
71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 297 050